Veiklos isigijimo nuotrauka. Navigacija

Jeigu verslo liudijimas išduotas ilgesniam negu vieno mėnesio laikotarpiui ir pasikeitė duomenys, pagal kuriuos buvo apskaičiuotas pajamų mokestis, gyventojas per 10 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos privalo pranešti apie tai apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto rajono skyriui. Valstybinio socialinio draudimo įmokos bazinei pensijai dydis nepriklauso nuo įsigyjamų verslo liudijimų skaičiaus tuo atveju, kai įsigyjamų verslo liudijimų galiojimo laikas sutampa.

Bitkoinų įsigijimo kaina — Kitų pajamų gyventojas negavo. Neapmokestinama suma — Eur. Vadinasi, per mokestinį laikotarpį asmuo gavo Ši apmokestinamųjų pajamų sumą apskaičiuojama taip: iš kriptovaliutų pardavimo kainos atimama įsigijimo kaina bei neapmokestinama suma 1.

Mokėtina gyventojų pajamų mokesčio suma apskaičiuojama taip: 1 Buhalterinės apskaitos tvarkymas Gyventojai, besiverčiantys individualia veikla išskyrus įsigijusius verslo liudijimustvarkydami buhalterinę apskaitą, turi vadovautis Buhalterinės apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro m. Gyventojai, tvarkydami buhalterinę apskaitą, taiko paprastąjį įrašą. Jei gyventojas naudoja kompiuterines apskaitos programas, yra PVM mokėtojas ir pan.

Skaityti komentarus Tokią teisę numato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme GPMĮ individualia veikla vadinama savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį. Tai: savarankiška bet kokio pobūdžio komercinė arba gamybinė veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, baldų gamintojai, statybininkai, remontininkai, prekeiviai ir pan.

Privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimas Gyventojai, kurie verčiasi individualia veikla, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme nustatyta tvarka privalo mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Gyventojai, vykdantys individualią veiklą m. Individuali veikla pagal verslo liudijimą Verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės m.

Geodeziniai matavimai, topografinės nuotraukos

Šiuo nutarimu taip pat patvirtintas individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašas. Išduotas verslo liudijimas verstis kuria nors veiklos rūšimi suteikia teisę: verstis verslo liudijime nurodytos rūšies veikla neribojant veiklos teritorijos, jeigu kitaip nenustato individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašas ; parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas gyventojams, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, jeigu kitaip nenustato individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašas.

Išduotas prekybos verslo liudijimas suteikia teisę parduoti prekes gyventojams taip pat ir gyventojams, įsigijusiems prekybos verslo liudijimus.

Veiklos isigijimo nuotrauka

Išduotas prekybos verslo liudijimas nesuteikia teisės: prekiauti automobiliais, cukrumi; prekiauti nuo laikinųjų prekybos įrenginių, pastatytų patalpose išskyrus prekybą gėlėmis, knygomis, spaudos leidiniais ir prekybą patalpose, turinčiose prekyvietės statusątaip pat iš kioskų, pastatytų patalpose; prekiauti prekyvietėse gyventojams, įsigijusiems išnešiojamosios ir išvežiojamosios prekybos verslo liudijimus.

Verslo liudijimas nesuteikia teisės verstis licencijuojama veikla.

Lietuvos etnosporto komitetas pažymėjo vienerių metų veiklos sukaktį (video, nuotraukos)

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti gyventojams, norint įsigyti verslo liudijimą Verslo liudijimus išduoda apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto rajono skyrius, kurio teritorijoje gyventojas turi nuolatinę gyvenamąją vietą, tačiau veikla gali būti vykdoma kitos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorijoje.

Gyventojų prašymu išduotame verslo liudijime gali būti įrašomi šie fiziniai asmenys: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas rūpintojastačiau iš veiklos, kuriai buvo išduotas verslo liudijimas, gautas pajamas turi deklaruoti verslo liudijimą įsigijęs gyventojas. Verslo liudijime nurodyti asmenys turi teisę dalyvauti gyventojo vykdomoje individualioje veikloje, kuriai išduotas verslo liudijimas. Norint Veiklos isigijimo nuotrauka verslo liudijimą,apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto rajono skyriui pateikiami šie dokumentai: prašymas jame nurodoma, kurios veiklos rūšies verslo liudijimą norima įsigyti, ir laikotarpis, kuriam norima įsigyti verslo liudijimą ; asmens pasas arba kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; nuotrauka 3x4 cm formato ; giminystę, santuoką, globą rūpybą patvirtinantys dokumentai kai verslo liudijime įrašomi kiti fiziniai asmenys ; kiti dokumentai, reikalingi tam tikrais atvejais dokumentas, kuriuo remiantis gali būti taikomas mažesnis savivaldybės tarybos nustatytas pajamų mokestis, autorinė licencinė sutartis, sudaryta su audiovizualinių kūrinių prodiuseriais ir fonogramų gamintojais, ir kt.

Šie dokumentai apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto rajono skyriui turi būti pateikti iki laikotarpio, kuriam išduodamas verslo liudijimas, pradžios. Verslo liudijimas išduodamas ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo nurodytų dokumentų pateikimo dienos.

Informacinis portalas

Verslo liudijimas neišduodamas, jeigu: apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto rajono skyriui nepateikiami nurodyti dokumentai; gyventojas, norintis įsigyti verslo liudijimą, yra skolingas už praėjusį laikotarpį Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

Kiekvienos veiklos rūšies verslo liudijimai išduodami atskirai. Jeigu prašyme gyventojas nurodo veiklos vietą, ji įrašoma verslo liudijime.

Veiklos isigijimo nuotrauka

Verslo liudijimą pasirašo ir antspaudu patvirtina apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto rajono skyriaus viršininkas arba jo įgaliotas asmuo. Pajamų mokesčio už verslo liudijimą mokėjimas bei kitos mokestinės prievolės Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatyta, kad už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, mokamas savivaldybių tarybų nustatytas fiksuoto dydžio pajamų mokestis.

Veiklos isigijimo nuotrauka

Lietuvos Respublikos Vyriausybės m. Pajamų mokestis turi būti sumokėtas prieš išduodant verslo liudijimą. Mokėtinas už verslo liudijimą pajamų mokestis apskaičiuojamas proporcingai išduodamo verslo liudijimo galiojimo laikui. Jeigu prekybos verslo liudijimas išduodamas kelioms dienoms, nustatytas metinis pajamų mokestis dalijamas iš metų kalendorinių dienų skaičiaus ir gauta suma dauginama iš prekiauti pageidaujamų dienų skaičiaus.

Susiję įrašai

Įsigyjamos kilnojamosios kultūros vertybės analogų ar autoriaus darbų kiekis Atminties institucijose 0— Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas 0— Galimi pareiškėjai Nacionaliniai ir respublikiniai muziejai; valstybinių kultūrinių rezervatų, istorinių nacionalinių parkų direkcijos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta muziejinė veikla; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; valstybinės reikšmės bibliotekos, valstybės archyvai.

Kitos sąlygos 1. Pagal nustatytą tvarką projektavimo darbai gali būti atliekami ant topografinio plano, parengto ne vėliau kaip prieš vienerius metus. Topografiniame plane išsamiai vaizduojama esama situacija, reljefas ir požeminės komunikacijos.

Veiklos isigijimo nuotrauka