Programa apie nario didinima, Informacija

Kur kreiptis, norint dalyvauti programoje teikiant Kauno miesto savivaldybės Užimtumo didinimo programoje paraiškas? Savivaldybės administracija parengia kvietimus pagal atitinkamas priemones teikti paraiškas, kuriose yra nustatyti reikalavimai paraiškoms dalyvauti. Remiantis atlikta analize, m. Užimtumo didinimo programos vykdymo organizavimą ir finansavimo skirstymą darbdaviams vykdys Savivaldybės administracija.

  1. Paslaugos aprašymas Kauno miesto savivaldybė siekdama didinti Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 48 straipsnio 2 dalyje nurodytų tikslinių grupių užimtumą ir integraciją į darbo rinką, šios programos metu siekia: mažinti socialinę įtampą ir atskirtį tarp bendruomenės narių, ugdyti bedarbių socialinius, darbinius įgūdžius ir padidinti jų galimybes susirasti darbą, didinti Kauno miesto gyventojų užimtumą ir mažinti piniginės socialinės paramos gyventojų užimtumą.
  2. 3 Penio dydis
  3. Patvirtinta metų Vilniaus rajono užimtumo didinimo programa – Vilniaus Kraštas
  4. Видимо, в его действиях было нечто такое, что ей знать не полагалось.

Tarybos sprendimu patvirtintą m. Vykdant patvirtintą Programą, m. Įgyvendinant Užimtumo didinimo programą, Savivaldybė darbdaviams mokėjo proc. Programos įgyvendinimui buvo skirta ,9 tūkst.

Programa apie nario didinima Stock Foto didziulio nariu dydziai

Eur, nors poreikis buvo žymiai didesnis — tūkst. Programoje numatytus darbus vykdė 23 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos seniūnijos ir Neries regioninio parko direkcija.

Programoje dalyvaujančių asmenų skaičius nustatomas atsižvelgiant į turimą programos metų finansavimą ir laikinųjų darbų poreikį.

Pagal Programą buvo įdarbinta asmenų. Programoje dažniausiai dalyvavo nekvalifikuoti asmenys turintys socialinių problemųkadangi teritorijos tvarkymo darbams nereikalinga jokia profesinė kvalifikacija bei darbo patirtis, be to, tokiu būdu ilgalaikiai bedarbiai turėjo galimybę padidinti savo užimtumo gebėjimus ir galimybes greičiau integruotis į darbo rinką.

Programa apie nario didinima Kaip padidinti varpa 9 cm

Savivaldybės administracija parengia kvietimus teikti paraiškas pagal programoje numatytas priemones. Paraiškos dalyvauti įgyvendinant Kauno miesto savivaldybės — metų užimtumo didinimo programą yra teikiamos Kvietime nustatyta tvarka ir terminais.

Kvietimuose yra nurodomos tinkamos finansuoti veiklos, tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos, finansavimo intensyvumas, reikalavimai pareiškėjams ir kitos su Programa susijusios sąlygos. Paraiškų administracinės atitikties vertinimo etape tikrinama, ar paraiška atitinka programoje ir Kvietime nurodytus reikalavimus, ar pateikta reikiama informacija ir prašomi dokumentai.

Apie programą — metais Kauno miesto savivaldybėje yra įgyvendinama — metų užimtumo didinimo programa toliau — Programakurios uždaviniai yra mažinti socialinę įtampą ir atskirtį tarp bendruomenės narių, ugdyti bedarbių socialinius, darbinius įgūdžius ir padidinti jų galimybes susirasti darbą, didinti Kauno miesto gyventojų užimtumą ir mažinti piniginės socialinės paramos gavėjų skaičių Kauno mieste. Programos tikslas — didinti asmenų priklausančių žemiau nurodytoms tikslinėms grupėms užimtumą ir integraciją į darbo rinką. Tikslinė grupė: 1 rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai; 2 nėščios moterys, vaiko motina įmotė arba tėvas įtėvisvaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką įvaikį iki 8 metų arba neįgalų vaiką įvaikį iki 18 metų iki m.

Savivaldybės administracijos direktoriui teikia rekomendacijas dėl atitinkančių Programos reikalavimus projektų finansavimo. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtina pareiškėjų, kurių paraiškose nurodytoms veikloms įgyvendinti skiriamas finansavimas, sąrašą.

Programa apie nario didinima Kokio dydzio nario meile ciulpia

Su Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme nurodytais pareiškėjais ir Savivaldybės administracija yra sudaromos biudžeto lėšų naudojimo sutartys.