Kas yra vidutinis vaikinu narys

Lietuvių kalba išleisti jau trys numeriai. Mažiau nei 1 tūkst. Šiuo veiksmų planu siekiama plėtoti įsipareigojimą panaikinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą, išreiškiant jį pagrindiniais konkrečiais veiksmais. Atlikus nacionalinių priemonių, apie kurias pranešė valstybės narės, vertinimą, paaiškėjo, kad šiuo metu taikomos nacionalinės skaidrumo užtikrinimo priemonės yra nepakankamos ir neveiksmingos, jei jos taikomos atskirai. Tačiau noriu pabrėžti, kad santuokinis seksas yra labai teigiamas dalykas.

ES veiksmų planas. Kovoti su vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumu 1. Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas ES Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas nemažėja, nes Lyčių lygybė yra viena iš pagrindinių Europos Sąjungos vertybių.

Vidutinis pudelis iesko drauges, kedainiai šiauliai: senes iesko vyru. merginos iesko vaikinu

Tačiau lyčių lygybės dar nėra darbo srityje. ES moterys įvairiuose ekonomikos sektoriuose per valandą uždirba vidutiniškai 16 proc. Per pastaruosius 5 metus šis vyrų Padidejes narys 13 metu moterų darbo užmokesčio skirtumas tapo stabilus. Jei pokyčiai toliau vyktų esamu tempu, šis skirtumas būtų panaikintas tik kito tūkstantmečio pradžioje.

Pastaruoju metu vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas nemažėja ir dėl to svarstoma, ar nereikėtų sustiprinti ir pritaikyti esamas iniciatyvas: lyčių nelygybė darbo rinkoje sumažėjo, tačiau ji nepanaikinta 1. Nors įgyvendinant keletą iniciatyvų moterys yra skatinamos ieškoti darbo sektoriuose, kuriuose daugiausiai dirba vyrai kaip antai mokslo ir technologijų sektoriuoseapskritai profesinės segregacijos ir segregacijos sektoriuose lygis beveik nekito 4.

Dalia Žemaitytė. Medijų raštingumas: stereotipų įtaka - eserviss.lt

Be to, beveik visuose sektoriuose vyrai yra dažniau Kas yra vidutinis vaikinu narys į vadovaujamas pareigas ar vadovybę ir tai lemia, kad moterys sudaro mažiau nei 5 proc. Ši vertikalioji segregacija yra viena iš pagrindinių priežasčių, lemiančių vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo buvimą 5.

Tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl skiriasi vyrų ir moterų darbo užmokestis. Apskritai vyrai daug mažiau laiko skiria vaikų ar išlaikomų giminaičių priežiūrai nei moterys, o moterys negali to laiko skirti apmokamam darbui arba tam, kad įgytų patirties, kuri joms būtų naudinga per visą profesinį gyvenimą 6. Gerai parengta profesinio ir asmeninio gyvenimo derinimo politika gali padėti sumažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą.

Investuojant į oficialios priežiūros infrastruktūrą ir į pakankamas moterims ir vyrams skiriamas atostogas dėl šeiminių priežasčių prisidedama prie vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo mažinimo, nes tai lemia galimybę moterims patirti mažiau karjeros pertraukų ir nuosekliau dirbti. Vis dar esama diskriminacijos darbo užmokesčio srityje: esama atvejų, kai už vienodą darbą moteriai mokama mažiau nei vyrui; taip pat už darbą, kurį paprastai atlieka moterys, mokama mažiau nei už darbą, kurį paprastai atlieka vyrai, net jei jo vertė yra vienoda.

Be to, kadangi darbo užmokesčio dydžiai plačiai neviešinami, yra dar sunkiau nustatyti diskriminavimo atvejus. Dauguma Europos piliečių 69 proc. Europos piliečiai norėtų didesnio skaidrumo darbe: beveik du trečdaliai asmenų pritartų tam, kad būtų skelbiamas organizacijoje ar bendrovėje, kurioje dirba, mokamas vidutinis darbo užmokestis Kas yra vidutinis vaikinu narys lytį ir darbo tipą 8. Beveik pusei darbuotojų iš tiesų nėra malonu prašyti padidinti algą — taip jaučiasi daugiau moterų nei vyrų.

Tačiau svarbu atsižvelgti ir į aplinkybes: jei yra aiškiai nurodyta, kad dėl darbo užmokesčio galima tartis ir kad tai yra tinkama praktika, moterys šia galimybe naudojasi tiek pat, kiek vyrai.

Darbo organizavimas ir tai, kaip yra formuojama darbuotojų samdos ir darbo užmokesčio apskaičiavimo politika, gali iš tiesų daryti didelį poveikį: jei ši politika kokybiška, ji gali atsverti mūsų nesąmoningą šališkumą vyrų ir moterų požiūriu bei padėti išvengti dvigubų standartų taikymo ir atvejų, kai už darbą vyrams ir moterims atlyginama nevienodai.

Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo įvairiuose sektoriuose dydį taip pat lemia tai, kokia institucija nustato darbo užmokestį. Nustačius įvairių sektorių minimalųjį darbo užmokestį ir darbo užmokesčio apskaičiavimo mechanizmus būtų galima prisidėti prie darbo užmokesčio didinimo sektoriuose, kuriuose jis yra mažas, ir taip sumažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą 9.

Iš esamos padėties matyti, kad reikia apsvarstyti, kokių platesnių priemonių būtų galima įgyvendinti ES lygmeniu. Šios priemonės padėtų Europos Sąjungoje sukurti daugiau naujų darbo vietų ir padidinti ekonomikos augimą, taip pat sukurti teisingesnę bendrąją darbo rinką. Šiame komunikate pateikiamas veiksmų, kuriais siekiama toliau spręsti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo problemą ir užtikrinti, kad būtų visiškai laikomasi vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principo, planas.

Politikos prioritetai Panaikinti vyrų ir moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą išlieka svarbia užduotimis Kas yra vidutinis vaikinu narys bendro lyčių lygybės 10 tikslo ir siekiant įgyvendinti JT darnaus vystymosi darbotvarkės iki m. Kas yra vidutinis vaikinu narys to, tuo prisidedama tvirtinant Europos socialinių teisių ramstį [apie kurį Parlamentas, Taryba ir Komisija paskelbė lapkričio 17 d.

Geteborge vykstančiame socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime deramo darbo vietų Ar apipjaustymas ir nario dydis veikia ekonomikos augimo klausimais ], visų pirma jo 2 principą dėl lyčių lygybės užtikrinimo visose srityse ir 3 principą dėl lygių galimybių.

  1. Atsakydamos į klausimą, kiek tikisi uždirbti po penkerių metų, merginos savo galimybes vertino mažiau ambicingai nei to paties amžiaus vaikinai.
  2. Dalia Žemaitytė.
  3. Laikinai padidinti nari
  4. Padidejes limfmazgiu

Taigi tai tebėra vienas iš Komisijos politinių prioritetų Šiuo veiksmų planu siekiama plėtoti įsipareigojimą panaikinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą, išreiškiant jį pagrindiniais konkrečiais veiksmais. Veiksmų plane pateikiamas platus įvairių nuoseklių veiksmų, kuriais yra įvairiapusiškai, o ne atsižvelgiant tik į vieną veiksnį ar priežastį, sprendžiama vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo problema.

Kas yra vidutinis vaikinu narys Kaip padidinti nario skersmeni liaudies gynimo priemonemis

Kiekvienu iš šių veiksmų bus stiprinami kiti susiję veiksmai. Nustatytos aštuonios veiksmų kryptys: 1 gerinti vienodo darbo užmokesčio principo taikymą; 2 kovoti su profesine segregacija ir segregacija sektoriuose; 3 pralaužti vadinamąsias stiklines lubas: įgyvendinti kovos su vertikaliąja segregacija iniciatyvas; 4 spręsti priežiūros neproporcingos naštos problemą; 5 suteikti didesnę Nariu pavadinimas moterų įgūdžiams, pastangoms ir atsakomybei; 6 aiškiai informuoti apie esamą padėtį: viešinti nelygybės apraiškas ir stereotipus; 7 perspėti ir informuoti apie vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą; 8 skatinti partnerystės ryšius vyrų ir moterų užmokesčio skirtumo problemai Padidinti Nariu vaizdo pamoku masazas. Siekiant veiksmingai įgyvendinti šiuos veiksmus, reikia užtikrinti priemonių, kurių suinteresuotieji subjektai imasi Europos, nacionaliniu ir įmonės lygmenimis, sąveiką.

Jo pradininkas — kunigas egzorcistas Mečislovas Petrovskis.

Gerinti vienodo darbo užmokesčio principo taikymą Komisija įvertins, ar reikia papildomų teisinių priemonių, kad būtų pagerintas šio principo taikymas, ir toliau vykdys esamų ES gerbiamų teisių įgyvendinimo stebėseną bei užtikrins jų vykdymą.

SESV straipsnyje yra įtvirtintas vienodo darbo užmokesčio principas. Komisija patvirtino Lyčių lygybės direktyvos nauja redakcija įgyvendinimo ataskaitą Ataskaitoje pateikiama direktyvos įgyvendinimo vietos lygmeniu padėtis, įskaitant su vienodu darbo užmokesčiu susijusius aspektus.

  • Kiek algos prašo merginos ir kiek – vaikinai: skirtumai didžiuliai - DELFI Verslas
  • „Tyrų širdžių judėjimas“ – už skaistumą, bet ne prieš seksą - eserviss.lt
  • Kur galiu padidinti varpa ir kiek

Komisija patvirtino Rekomendaciją dėl darbo užmokesčio skaidrumo 13 — ja skatinama imtis keleto konkrečių darbo užmokesčio skaidrumo didinimo priemonių 14 ir taip veiksmingiau taikyti vienodo darbo užmokesčio srities teisės aktus. Rekomendacija valstybės narės yra raginamos atsižvelgiant į vietos aplinkybes pasirinkti ir įgyvendinti bent vieną iš pirmiau išvardytų priemonių. Komisija kartu su šiuo veiksmų planu patvirtino Rekomendacijos dėl darbo užmokesčio skaidrumo vertinimo ataskaitą.

Ataskaitoje vertinami valstybių narių tolesni veiksmai ir apžvelgiamos esamos nacionalinės priemonės Atlikus nacionalinių priemonių, apie kurias pranešė valstybės narės, vertinimą, paaiškėjo, kad šiuo metu taikomos nacionalinės skaidrumo užtikrinimo priemonės yra nepakankamos ir neveiksmingos, jei jos taikomos atskirai.

ES veiksmų planas.

Tiek Lyčių lygybės direktyvos nauja redakcija įgyvendinimo ataskaitoje, tiek Rekomendacijos dėl darbo užmokesčio skaidrumo įgyvendinimo ataskaitoje pateikiama įrodymų, jog būtina sustiprinti esamą teisinį pagrindą ir jį tvirčiau taikyti.

Visų pirma Komisija: ·įvertins galimybę padaryti Lyčių lygybės direktyvos nauja redakcija tikslinių pakeitimų; ji apsvarstys: oar reikia ir ar yra galimybių nustatyti, kad būtų privaloma taikyti kai kurias arba visas m. Kovoti su profesine Vaizdo masazo nare padidinus ir segregacija sektoriuose Komisija rems veiksmus, skirtus kuo anksčiau švietimo ir profesinio darbo srityse kovoti su stereotipais, dėl kurių atsiranda vysų ir moterų įdarbinimo skirtumų įvairiose srityse.

„Tyrų širdžių judėjimas“ – už skaistumą, bet ne prieš seksą

Komisija rems bendrovių ir kitų darbdavių pastangas užtikrinti vienodą darbo užmokestį, taip pat pritraukti ir išlaikyti nepakankamai atstovaujamos lyties asmenis. Segregacija sektoriuose — vienas iš pagrindinių veiksnių, lemiančių tai, kad skiriasi vyrų ir moterų darbo užmokestis.

Įvairiuose ekonomikos sektoriuose atstovavimo vyrams ir moterims lygis skiriasi. Moterims yra mažiau atstovaujama kai kuriuose ekonomikos sektoriuose, kaip antai statybos, gamybos, mokslo Kas yra vidutinis vaikinu narys IRT Priešingai, vyrai retai dirba pagrindiniuose Europos visuomenės ir ekonomikos ateičiai svarbiuose sektoriuose, pavyzdžiui, švietimo, taip pat retai renkasi slaugos ir globos darbą sveikatos priežiūros sektoriuje.

Per pastaruosius 10 metų IRT sektorius augo ir tikimasi, kad šiame sektoriuje ir toliau bus kuriama darbo vietų.

Kas yra vidutinis vaikinu narys Vyru dydziu narys

Tačiau tik apie 16 proc. IRT sektoriuje dirbančių asmenų, kurių yra beveik 8 mln. Inžinerijos ir mokslo sektoriuose vis dar matomas jaunosios kartos atstovų pasiskirstymas pagal lytį: m.

ES daktaro laipsnį įgijusių absolvenčių moterų buvo beveik 46 proc.

Kas yra vidutinis vaikinu narys Didziausio nario nuotrauka ir dydis

Priešingai, vyrai sudaro tik 33 proc. Jei į gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos sektorius būtų pritraukiama daugiau moterų 21iki m. ES BVP vienam gyventojui padidėtų nuo 2,2 iki 3 proc. Tai gali būti grindžiama naujomis tendencijomis, kaip antai mergaičių domėjimusi kompiuterinėmis programomis arba moterų vadovaujamų pradedančiųjų įmonių atsiradimu.

Kas yra vidutinis vaikinu narys Galite padidinti zmogaus varpa

Kadangi sprendimai dėl karjeros ir studijų priimami palyginti ankstyvu gyvenimo etapu ir dažnai jie nekeičiami, segregacijos darbo rinkoje problemą reikėtų pradėti spręsti mokyklos lygmeniu.

Iš Tarptautinio moksleivių vertinimo programos PISA duomenų 22 matyti, kad lyčių stereotipai vis dar yra plačiai paplitę, ir tai lemia nevienodą asmenų pasitikėjimą savimi ir įsitraukimą į įvairių sričių veiklą.

  • Kaip patikrinti, kokio nario dydis zmogui

Yra nustatyta keletas gerosios patirties pavyzdžių, kaip yra sprendžiama segregacijos švietimo srityje ir darbo rinkoje problema. Šioje srityje yra reikalingas tarpusavio mokymasis, taip pat veiksmingo priemonių taikymo įrodymai. Visų pirma Komisija: rems tarptautinius projektus, kuriais sprendžiamos su stereotipais ir segregacija susijusios problemos, kylančios švietimo, mokymo ir darbo rinkos srityse, daugiausia dėmesio skirdama tyrimams, kuriuos atlikus galima pateikti tvirtų įrodymų.

Parama bus teikiama pagal — m. Teisių, lygybės ir pilietiškumo programą toliau — TLP programa. Pralaužti vadinamąsias stiklines lubas: kovoti su vertikaliąja segregacija Komisija rems veiksmus, kuriais bus gerinama lyčių pusiausvyra priimant sprendimus ir pareigos įvairiuose sektoriuose.

Black sex maeikiai mano zmona ragana seksas viesoje vietoje mažeikiai sex pazintys su rusemis

Kalbant apie bet kurį sektorių ir bet kurią profesiją, moterys yra rečiau paaukštinamos tarnyboje ir joms rečiau priskiriama valdymo atsakomybė. Taigi reikia imtis veiksmų siekiant pagerinti sprendimus priimančių asmenų lyčių pusiausvyrą ir užtikrinti lyčių lygybę visais lygmenimis Siekdama šių tikslų Komisija: ·dirbs siekdama priimti Komisijos pasiūlymą dėl direktyvos dėl biržinių bendrovių direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo.

Spręsti priežiūros neproporcingos naštos problemą Komisija propaguos profesinio ir asmeninio gyvenimo derinimo politiką ir taip rems moterų ekonominį įgalėjimą Šiuo metu merginos baigia mokyklą įgijusios aukštesnę kvalifikaciją nei vaikinai, tačiau dešimtyje valstybių narių moterys iki 34 metų amžiaus uždirba 10 proc.

Kas yra vidutinis vaikinu narys Urologai padidina nari

Didėjant amžiui didėja ir šis skirtumas — visų pirma dėl to, kad moterims tenka vadinamoji motinystės neproporcinga našta Moterys pasitraukia iš darbo rinkos, kad galėtų rūpintis vaikais ir arba išlaikomu -ais šeimos nariu -iaiso jei lieka darbo rinkoje, grįžusios po pertraukos jos dažnai sutinka dirbti žemesnės kvalifikacijos darbą, kad galėtų suderinti darbą ir su šeima susijusias pareigas.

Būtina Kas yra vidutinis vaikinu narys profesinio ir asmeninio gyvenimo derinimo politiką, kad būtų padidintas moterų ekonominis įgalėjimas, Kas yra vidutinis vaikinu narys, užtikrinus tinkamą profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, moterims atsiranda daugiau galimybių darbo rinkoje ir yra šalinamos kliūtys, trukdančios gauti darbą Įgyvendindama Europos socialinių teisių ramstį Komisija patvirtino dirbančių tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros gerinimo iniciatyvą — taip Komisija atnaujino esamą ES teisinį pagrindą, susijusį su atostogomis dėl šeiminių priežasčių ir susitarimais dėl lanksčių darbo sąlygų, sukūrė visapusišką politikos sistemą, kad būtų patobulinta atostogų dėl šeiminių priežasčių skyrimo ir susitarimų dėl lanksčių darbo sąlygų sudarymo tvarka, pagerino oficialios priežiūros paslaugų kokybę, įperkamumą ir prieinamumą, taip pat ėmėsi veiksmų siekdama pašalinti ekonomines paskatas antrajam šeimoje uždirbančiam asmeniui neieškoti geresnio darbo.

Šios iniciatyvos tikslas — išspręsti nepakankamo atstovavimo moterims darbo rinkoje problemą sudarant sąlygas vyrams ir moterims geriau pasidalyti priežiūros pareigas ir taip sumažinti riziką, kad moterys gali būti mažiau pajėgios tęsti karjerą, bei panaikinti stereotipus, dėl kurių darbdaviai nenori samdyti moterų arba perkelti jas į aukštesnes pareigas.

Tai turėtų padėti panaikinti vertikaliąją lyčių segregaciją darbo rinkoje, sumažinti moterų motyvaciją rinktis darbą sektoriuose, kuriuose darbo užmokestis yra mažesnis, arba rinktis tokį darbą, kurį turėdamos, kaip šiuo metu yra suprantama, jos pasiektų geresnę profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą ir kuris dažnai yra mažiau apmokamas kaip antai šeimos gydytojų, mokytojų ar vietos valdžios institucijos darbuotojų darbas.

Visų pirma Komisija: ·stengsis, kad teisėkūros institucijos greičiau priimtų direktyvą dėl tėvų ir globėjų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros 36 ; ·užtikrins, kad būtų greitai įgyvendinti komunikate 37 nustatyti ne teisėkūros veiksmai.

Suteikti didesnę vertę moterų įgūdžiams, pastangoms ir atsakomybei Vyrauja profesinė segregacija ir segregacija sektoriuose, padėtis keičiasi labai lėtai Trumpesniuoju arba vidutinės trukmės laikotarpiu taip pat reikia imtis priemonių siekiant padidinti darbo užmokestį profesijų, kurias paprastai renkasi moterys, atstovams ir taip pripažinti sektoriuose, kuriuose dažniausiai dirba moterys, sutelktus įgūdžius, pastangas ir atsakomybę.

Visų pirma Komisija: ·pagal Naują įgūdžių darbotvarkę 39 dirbs siekdama užtikrinti, kad visuose sektoriuose, įskaitant sektorius, kuriuose dažniausiai dirba moterys, būtų geriau pripažįstami įgūdžiai. Pagal šią darbotvarkę sukurtos priemonės 40 dėl kvalifikacijų, įgūdžių, taip pat dėl savaiminio mokymosi rezultatų patvirtinimo yra lyčių požiūriu neutralios ir bus naudingos kuo geriau išnaudojant šiuos įgūdžius bei didinant kvalifikacijų skaidrumą. Įgyvendinant Naują įgūdžių darbotvarkę ypatingas dėmesys bus skiriamas lyčių klausimams.

Visų pirma su pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais 41 bus rengiama tarpusavio mokymosi veikla siekiant parodyti, kad taikant įgūdžių pripažinimo ir patvirtinimo praktiką galima padidinti lyčių lygybę; ·toliau didins informuotumą apie lyčių požiūriu neutralių pareigybių klasifikavimo sistemų svarbą siekiant užtikrinti vienodą darbo užmokestį.

Dalia Žemaitytė. Medijų raštingumas: stereotipų įtaka

Komisija paskelbs ir plačiai išplatins atnaujintą lyčių požiūriu neutralių pareigybių vertinimo ir klasifikavimo sistemų taikymo vadovą Aiškiai informuoti apie esamą padėtį: viešinti nelygybės apraiškas ir stereotipus Komisija toliau rinks ir pateiks atitinkamus duomenis apie esamą vyrų it moterų darbo užmokesčio skirtumą ir jo svarbą pajamų ir pensijų požiūriu.

Siekiant išspręsti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo problemą, būtina turėti reikiamų žinių apie šios srities problemas ir jų mastą, kad būtų galima pasiūlyti Kas yra vidutinis vaikinu narys taisomųjų priemonių. Todėl Komisija nuolat stengiasi pateikti susijusių duomenų apie neišnykstantį vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą ir apie jo pasekmes asmenims, ekonomikai ir visuomenei 43 bei užsiima susijusių tyrimų 44 sklaida.

Ši tendencija gali būti viena iš vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo didėjimo priežasčių. Į Eurostato metinį darbo jėgos tyrimą bus įtrauktas specialus su šiuo klausimu susijęs modulis; ·į m. Perspėti ir informuoti apie vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą Komisija aktyviai imsis informuotumo apie vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą didinimo veiksmų ir pateiks vienodo darbo užmokesčio principo taikymo gaires.

Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas sumažės tik tada, jei šio tikslo tvirtai sieks visi suinteresuotieji subjektai, t. Nepaprastai svarbu yra teikti informaciją, kad diskriminacijos aukos galėtų ginti savo teises, kad bendrovės galėtų pritaikyti savo praktiką ir politiką, o viešojo sektoriaus institucijos — imtis reikiamų paramos priemonių ir arba patvirtinti gaires.

Visų pirma Komisija: ·skirs reikiamą dėmesį vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumui ir pagrindinėms jo priežastims, visų pirma minėdama Europos vienodo darbo užmokesčio dieną; ·kasmet atnaujins ir išplatins specialią informacinę medžiagą, taip pat su vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumu susijusios šalių informacijos suvestinę; ·toliau skelbs pagal ES programą PROGRESS finansuojamų projektų visų pirma aštuonių tarptautinių pilietinės visuomenės ir socialinių partnerių projektų rezultatus siekdama suprasti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo problemą ir ją išspręsti daugiausia dėmesio skirdama konkretiems sektoriams.

Šie projektai apima skaičiuoklės, kuria naudodamosi bendrovės galėtų geriau suprasti savo įmonės vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą ir išspręsti šią problemą vykdoma pagal LOGIB pavyzdįkūrimą; · m.